Kako početi - korak po korak

Instalirajte Android aplikaciju sa Google Play link-a

Android aplikacija radi u tri režima rada u kojima je moguće da podatke delite sa drugim korisnicima android aplikacije ili web portala.
1. LOKAL MOD: Podaci se unose samo preko android aplikacije.
2. LOKAL MOD + GSHEET: Podaci se unose i preko google tabele.
3. PREGLED MOD: Koristi se samo za pregled deljenih rodoslova.

Registracija korisnika nije obavezna.
Svi korisnici mogu da koriste LOKAL MOD aplikacije.
Registrovani korisnici mogu da koriste sva tri moda aplikacije.

Ako koristite samo android aplikaciju,
možete ažurirati podatke ili pregledati deljene podatke od drugih korisnika.

Ako koristite i google tabelu,
možete uneti podatke i preko android aplikacije i preko google tabele.

Aplikacija koristi Google Tabelu kao bazu podataka.
Svi podaci uneti putem android aplikacije se automatski čuvaju u google tabeli.
Fotografije se povezuju sa osobama preko https linka, odnosno unesite https adresu fotografije sa vaše web stranice u tabelu, ili samo ID fotografije ako slike čuvate na Google disku.
Ako kreirate MyFamilyMePhoto direktorijum na google drive-u, podelite ga sa administratorom smapsprg@gmail.com, a u njemu direktorijum sa imenom rodoslova i snimite fotografije čija imena počinju ili završavaju ID brojem osobe (bez početnog slova npr: Petar 1234.jpg ili 1234 Petar.jpg), fotografije će se automatski povezati na android uređaj.
Na ovaj način su svi podaci uvek na vašem Google-u.

Unos podataka

• Podatke možete unositi i/ili preko google tabele ili android uredjaja, a možete ih i preuzeti iz drugog sistema preko GEDCOM(.ged) datoteke (opcija u android aplikaciji).

Import GEDCOM-a

• Podatke možete uneti preko GEDCOM-a na dva načina:
1. Import lokalnog android GEDCOM fajla
Prebacite fajl na android uredjaj a zatim dodajte kroz opciju LOCAL u android aplikaciji
2. Import GEDCOM fajla sa web-a
Prebacite fajl na web portal, a zatim dodajte kroz opciju WEB u android aplikaciji

Unos preko google tabele

* Možete koristiti TAB Porodično stablo za podatke.
* TAB Primer sadrži test podatke. Kasnije TAB Primer možete izbrisati.
* Preko opcije u meniju na android uredjaju, možete da kreirate novi tab unošenjem naziva vašeg stabla.
• Svaki tab u tabeli predstavlja stablo u android aplikaciji.
• Tab se obavezno kreira preko android aplikacije.

• U kolonu tipa ID unosite broj veći od 0, koji predstavlja ključ za povezivanje.
• U kolone tipa Ime, Naziv, ... unosite poznate podatke.
• U kolone tipa datum unosite poznate podatke u formatu YYYY-MM-DD. Možete da birate i iz kalendara.
Ako npr. datum rođenja nije poznat u celini, znate samo godinu, unesite za nepoznati deo 01, npr. (1945-01-01),
, a u odgovarajuću kolonu za opis datuma 1945
Ako npr. datum rođenja nije poznat u celini, znate samo godinu i mesec, unesite za nepoznati deo 01, npr. (1945-07-01),
, a u odgovarajuću kolonu za opis datuma 7 1945
• U kolone tipa izbor unosite poznate podatke biranjem iz menija ili čekiranjem polja.
• U kolonu tipa link(foto) unosite https link fotografije, ako je fotografija sa google diska unosite samo id fotografije.
Ako kreirate MyFamilyMePhoto direktorijum na google drive-u, podelite ga sa administratorom smapsprg@gmail.com, a u njemu direktorijum sa imenom rodoslova i snimite fotografije čija imena počinju ili završavaju ID brojem osobe (bez početnog slova npr: Petar 1234.jpg ili 1234 Petar.jpg), fotografije će se automatski povezati na android uređaj.
• U kolone koje su u zaglavlju bele ili žute boje ne unosite podatke, ti podaci se sami prikazuju.

WEB Portal

• Unete rodoslove možete pregledati i preko web portal-a Moja stabla

Gedcom

Gedcom stablo ili Gedcom tabela
vam omogućavaju da vidite porodično stablo iz gedcom datoteke.
Koristite dugme GEDCOM DATOTEKA da učitate GEDCOM datoteku, koju možete dobiti iz postojećih programa za genealogiju.
PRIMERI: Šekspir Simpson

PRIMERI RODOSLOVAPDF ŠTAMPA RODOSLOVA

Pravila o privatnosti

Opšta upotreba aplikacije
Aplikacija obično ne prikuplja nikakve vaše lične podatke.
Svi podaci koje umetnete u stablo, kreirani od nule ili uvezeni iz GEDCOM datoteke, čuvaju se samo na vašem uređaju.
Deinstaliranjem aplikacije izbrisaće se svi podaci.
Aplikacija:
* NE PRIKUPLJA NITI KORISTI VAŠU LOKACIJU.
* NIJE POTREBNA REGISTRACIJA.
* NE PRIKUPLJA NITI KORISTI VAŠU E-MAIL ADRESU.
* NE PRENOSI PODATKE KOJE UNESETE U APLIKACIJU VAN VAŠEG ANDROID UREĐAJA.
Aplikacija za registrovanog korisnika
Aplikacija prikuplja vaše lične podatke u slučaju da želite da budete registrovani korisnik.
Registrovani korisnici mogu da koriste sajt www.myfamily.rs i preko veba pregledaju podatke iz porodičnog stabla.
Podaci koji se šalju na server su:
Vaša email adresa za registraciju
Stablo i srodne medijske datoteke, sakupljene u GEDCOM datoteci
Naslov stabla
Ime podnosioca
Kako se koriste vaši podaci:
Stablo koje ste podelili se koristi u ove svrhe:
Pre svega, samo vi i programer aplikacije imate pristup podacima na sajtu www.myfamily.rs
Podaci otpremljeni na server se čuvaju kao privatni i nikada se ne dele sa trećim licima.
Koliko dugo se podaci čuvaju:
Vi i programer aplikacije možete da izbrišete stablo u bilo kom trenutku tako što ćete otvoriti vezu svog portala na veb lokaciji i kliknuti na „IZBRIŠI“.
Ako imate bilo kakvo pitanje ili problem u vezi sa aplikacijom ili podacima, možete pitati putem e-pošte smapsprg@gmail.com

SVE je potpuno besplatno!
HVALA

Buy me a coffee

Kontakt


Email: smapsprg@gmail.com